Ægsmagning

Blindsmagning af æg er en del af et større forløb.

 <- Blindsmagning af æg 

Efter at have gjort sig erfaringer med levevilkårene for henholdsvis bur-, skrabe-, frilands- og økologiske høns, fik eleverne mulighed for at smage æg fra de fire forskellige typer. Var det muligt at se og smage forskel på æggene? og kunne man ud fra smagen gætte, hvilket type æg det var? Klassen fik mulighed for at se de fire forskellige æg inden de smagte på æggene og gættede. Skolens inspektør var inviteret med til blindsmagning og eleverne berettede om, hvad de havde lavet i løbet af dagen og hvad de havde lært. Da alle havde smagt æggene og gættet, skulle eleverne argumentere for, hvorfor de havde sat deres krydser de forskellige steder inden de fik det rigtige svar. Eleverne skulle bruge den viden de havde læst og erfaret sig til i løbet af dagen til at underbygge deres argumenter. Læreren var støttende i denne proces, som var svær for børnene.

.<- Tryk på knappen og se filmen .

.

 

Skriv et svar