Didak-6 sprog og genre

Det sjette lag i Didaktimodellen er sprog og genre. Dette lag kaldes Didak-6.

I Didaktimodellen er der fire sproglige områder:
– tekst
– sætning
– ord
– fonem/morfem

Sprog og genre er uddybet under fanen værktøjskassen øverst på siden. Her bliver forskellige tekstaktiviteter og sproglige ressourcer forklaret. Udgangspunktet er SFL (Systemisk Funktionel Lingvistik). Under fanen litteratur og links er henvisninger til litteratur, der uddyber og behandler teorien bag SFL.

Derfor er de didaktiske overvejelser:  Hvordan kan sprog og genre understøtte  eleverne læring?

Skriv et svar