Informerende tekst og taksonomi

Den informerende tekst og taksonomi er den del af et større forløb.

 <- Informerende tekst og taksonomi 

Klassen har før arbejdet med informerende tekster, som er en svær tekst at få struktureret. For at afhjælpe dette startede vi op med en taksonomi, hvor læreren havde udvalgt de fem overskrifter, som skulle indgå i den informerende tekst. Klassens arbejde med hønens udseende blev sat ind i taksonomien, så eleverne blev opmærksomme på, hvordan taksonomien kunne fungere som hjælperedskab til at få struktur. Eleverne blev inddelt i grupper, som hver især skulle søge viden indenfor det emne, som passede til deres overskrift og lave stikord, som derefter skulle indføres i klassens fælles taksonomi. Grupperne skrev hver deres afsnit, hvor de brugte taksonomien som struktur. Afsnittene blev sat sammen til en fælles tekst, hvorefter klassen i fællesskab skrev klassifikationen. Undervejs blev eleverne kritiske overfor afsnittet om hønens udseende, fordi det ikke passede med strukturen i taksonomien. Derfor besluttede de at omskrive afsnittet.
Se taksonomi
Læs den færdige tekst.

Skriv et svar