Juleberetning

2013-12-19 09.43.403.a var i Højelse kirke og synge to Grundtvigsalmer: “Dejlig er den himmel blå” og “Et barn er født i Behtlehem” oghøre juleevangeliet, som en opstart til at skrive en juleberetning.

Da klassen kom tilbage på skolen, blev de forskellige dele af beretningen gjort tydelige for eleverne. Indholdet i de to salmer og juleevangeliet blev sat ind i et beretterskema i stikordsform, som stilladsering for eleverne så de kunne tegne og skrive beretningen om jesu fødsel og grunden til, at vi fejrer jul.

Overskriften skulle være tydelig:

Hvilken beretning var det, eleverne ville fortælle.

Orientering blev gennemgået:

Der skulle gives svar på hvem, hvor, hvornår og hvorfor.

Der blev udvalgt 4 begivenheder:

– Josef og Maria på æslet på vej til Behtlehem

– Jesu fødsel i stalden

– hyrderne på marken og englene

– de tre vise mænd, der kommer med guld, røgelse og myrra

Kommentar:

Eleverne skulle skrive, hvilken betydning juleberetningen har for os i dag.

Eleverne har arbejdet med beretninger mange gange. De måtte i denne juleberetning tegne og sætte den op, som de ville og  bruge den viden, de havde om beretningens opbygning og indhold.

Skriv et svar