Hunden Ib

Hunden Ib

1.klasserne på Højelse skole har arbejdet med fortælling i 3 uger. I forløbet skulle eleverne bl.a. lære om processer og deltagere og skabe en fortælling i programmet “Skriv og læs” på i-pad.
Oplægget til forløbet var Bogen “Ib får en tur” af Rasmus Bregnhøi og Peter Norddahl  og spillet “Hunden Ib light”. Som introduktion fik eleverne læst bogen “Ib får en tur” højt og vist spillet på smartboard. inden de selv spillede spillet og blev bekendte med hovedpersonen Ib på i-pads.

Bagefter skulle eleverne i fællesskab ordne de fem illustrationer på tørresnoren i den rigtige rækkefølge og efterfølgende  placere fem billeder fra spillet i de rigtige illustrationer. Eleverne havde allerede i 0.klasse arbejdet med tørresnoren og var bekendte med de forskellige illustrationers betydning. Forud havde lærerne placeret det i en notebook-fil, så øvelsen kunne foregå på smartboard i fællesskab.

Da alle billederne var placeret i tørresnoren, skulle grupperne genfortælle for hinanden ved hjælp af billedstøtten på smartboard.

Tørresnor med Ib

Næste opgave var at finde de forskellige deltagere og processer i spillet. Læreren skrev først deltagerne op på et rødt stykke karton og bagefter processerne på et grønt skytte karton

Inden eleverne skulle producere nye Ib-bøger på I-pads tegnede de en “Ib-figur” der skulle klippes ud.

Bagefter brugte de tørresnoren til at få struktureret deres fortælling og fandt billedbøger på biblioteket som kunne bruges som “kulisse” for deres fortælling. I denne proces var det en rigtig positiv erfaring først at give eleverne en figurer med farver og linjer af gangen, så der undervejs blev en dialog om deres opbygning af fortællingen.

 

Da eleverne havde styr på fortælling, figur og “kulisse” lavede de fortællingen på i-pad i programmet “læs og skriv”. Først optag de billeder og skrev teksten. Bagefter indtalte de lyd og indsatte tale og tankebobler.

Her ses et eksempel på en elevtekst:

Skriv et svar