Didak-9 medie

Det niende lag i Didaktimodellen er medie. Dette lag kaldes Didak-9.

Der er mange muligheder for at inddrage forskellige medier i undervisningen. Valg af medie afhænger af hvilke valg der er gjort i de foregående lag i Didaktimodellen.

Valget har både indflydelse på processen og produktet, fordi hvert medie rummer muligheder og begrænsninger.

Når eleverne bruger forskellige medier, skal de overveje, hvordan mediet kan bruges til at opnå viden, kommunikere igennem og formidle med. 

Derfor er den didaktiske overvejelse: Hvordan skal medier inddrages?

Skriv et svar