Et forløb om vand

tenerife 1273.klasse på Højelse skole har arbejdet med emnet “vand” i N/T. Fokus i forløbet var at læse og forstå fagets tekster.

Til at understøtte læseforståelsen valgte lærer og læsevejleder bl.a at arbejde med tekststrukturer, taksonomier og drama.

 

Klassen startede med at læse en tekst, der handlede om vands tilstandsformer (damp, vand, is).

Billede1

Læreren viste efterfølgene eleverne, hvordan teksten kunne deles op mindre dele så tekstens struktur blev tydelig, ved at klippe teksten ud og sætte og sætte den ind i et skema. Ordene: fænomen, klassifikation og beskrivelse blev præsenteret for eleverne.

Bagefter viste læreren eleverne, hvordan de vigtigste informationer fra teksten kunne sættes ind i en taksonomi for at skabe overblik.

Bagefter fik eleverne ordene udleveret og skulle lave deres egen taksonomi ved at klippe ordene ud og ordne dem.

 

For at gøre eleverne fortrolige med denne måde at arbejde på, gentog næsten samme arbejdsproces sig. Denne gang var det med en tekst der omhandlede forskellen på saltvand og ferskvand.

taksonomi klipLæreren viste igen, hvordan teksten skulle klippes ud og sættes ind i skemaet. Eleverne klippede efterfølgende selv teksten ud og limede ind i skemaet.

Det var tydeligt, at eleverne havde en lang større forståelse denne gang for, hvordan teksten skulle klippes ud og ikke mindst hvorfor!

Bagefter fik eleverne udleveret de vigtigste ord fra teksten, som de skulle klippe ud og sortere. Læreren viste dem, hvordan de kunne bruge deres tekstinddeling som hjælp til at skabe taksonomien.

Det var tydeligt, at de læsesvageelever havde svært ved at bruge det læste til at organisere ud fra, mens de læsestærke elever fik nogle aha-oplevelser i forhold til at få informationer ud af en fagtekst.  I denne opgave blev der læst og diskuteret meget.

Når eleverne havde lagt deres ord, gik lærere rundt og så deres resultater og rettede til, inden de limede ordene fast.

Som afslutning skulle eleverne tjekke deres taksonomi ved at læse dem “baglæns” og bagefter formidle deres viden i makkerpar med taksonomien som “stikord”.

I evalueringen af forløbet satte N/T-læreren fokus på fem ting:

lærerudsagn 3klasse

 

 

 

 

 

vands tilstandsformer1

taksonomi klip

 

 

 

Skriv et svar