Planlægning

Didakti-modellen er udviklet til at gøre planlægning af undervisning nem og overskuelig. Idéen bag den er, at læreren tegner “den råde tråd” ved at vælge didaktisk gennem de forskellige lag i modellen.


De ti lag i Didakti-modellen er:

De overordnede overvejelse findes øverst og stregen tegnes oppefra og ned igennem lagene. Afhængig af de valg der træffes, vil “ruten” ændre sig. Ved at indtegne flere “ruter” med forskellige  farver vil det blive tydeligt, om undervisningen varieres. Nedenfor er vist tre Didakti-modeller fra forløbet “Høns”: “Besøg af en høne”, “Personlig beretning” og “Høns for en dag” samt en Didakti-model, hvor alle delforløbene er sat ind i den samme model. De didaktiske overvejelser bag modellen og eksempler fra undervisningen findes her

Didakti-modellen kan bruges af den enkelte underviser eller i teams. Udgangspunktet i planlægningen af undervisning vil være at tegne stegen ud fra de refleksioner, der gøres. Undervejs kan den enkelte uddybe og præcisere tankerne bag de forskellige valg skriftligt.

Der er mulighed for at “vælge blankt” ved at tegne ned igennem midten af Didakti-modellen. Det kan enten betyde, at det ikke er et relevant lag at medtænke i forhold til fokus, eller som et udtryk for, at der er behov for en uddybning på det aktuelle lag i Didakti-modellen.

Skriv et svar