Didak-8 organisering

Det ottende lag i Didaktimodellen er organisering. Dette lag kaldes Didak-8.

Det er vigtigt at være bevidst om, hvordan eleverne organiseres – og hvilken betydning det får for deres læring! Der kan være aktiviteter, hvor det er bedst, at eleverne arbejder individuelt. Andre gange er det en fordel, at eleverne arbejder i par, i gruppe eller hele klassen i fællesskab.

Disse organiseringsformer er illustreret ved fire piktogrammer (klasse, gruppe, par, individuelt)

Når par- og gruppearbejde skal struktureres, kan det være givende at indtænke Cooperative Learning, da det øger muligheden for, at alle elever deltager aktivt og får brugt sproget.

Hvis eleverne arbejder sammen på mange forskellige måder, får de mulighed for at hjælpe og udfordre hinanden gennem sproget! Tanken bag placeringen af piktogrammerne i Didaktimodellen er, at læring starter som en social proces, der understøtter elevernes individuelle læring.

Derfor er den didaktiske overvejelse: Hvilken organisering fremmer målet/målene i Didak-3?

Skriv et svar