Didak-2 indhold

Det andet lag i Didaktimodellen er indhold illustreret ved en jordklode. Dette lag kaldes Didak-2

Globussen er et billede på den viden og det indhold, eleverne skal tilegne sig. I skolen er indhold struktureret ved at inddele skoletiden i fag, så eleverne igennem fagene lærer forskellige vidensfelter og arbejdsmetoder. I de timeløsefag er indholdet ikke indtænkt i en faglig ramme – et fag.

De to øverste lag i modellen; Didak-1: “Fokus” og Didak-2: “Indhold” er vigtige at få formuleret, fordi de danner udgangspunkt for de videre didaktiske valg. Grunden til at der er skelnet mellem fokus og indhold er, at det formål, der sættes for elevernes læring, kan opnås gennem arbejde med forskelligt indhold. Hvis fx fokus er, at eleverne skal lære om levevilkår i gamle dage, kan flere forskellige tidsperioder inddrages. Omvendt kan der være forskelligt fokus indenfor arbejdet med en bestemt tidsperiode. Didaktimodellen er opbygget, så læreren først skal definere, hvad der er det overordnede fokus, derefter udvælges det faglige indhold – men de to valg er meget tæt forbundne.

Se også indhold under værktøjskassen

Den didaktiske overvejelse er: Hvilket indhold vælges?

Skriv et svar