Turen til møllen

1.a og 6.a skulle på en fælles tur til Ølsemagle Mølle. Målet var at styrke de sociale relationer mellem de to venskabsklasser. Eleverne skulle se møllen indvendigt og derefter tegne en skitse af møllen udefra. Skitsen skulle danne udgangspunkt for et fælles billede. Undervejs tog de billeder, der skulle bruges til en fælles beretning, når de kom hjem.

Da de kom hjem fik hvert makkerpar (en elev fra 1.a og en elev fra 6.a) billeder fra turen, beretningsskemaet og gule tidsforbindere. Makkerparrene skulle i fællesskab udvælge de billeder, de ville bruge, klippe forbinderne ud og skrive beretningen om turen til møllen.

Eleverne skulle have hjælp til ikke kun at skrive “Møllen” i overskriften, men “Turen til møllen” eller “1.a og 6.a på tur til møllen”. Ligeledes skabte orienteringen problemer, fordi eleverne gerne ville gå direkte til billede 1 og begivenhederne. For at andre kan forstå beretningen, er det vigtigt med en god orientering, der forklarer hvem, der gør hvad, hvornår, hvorfor og hvordan.

Eksempel 1:

1.a og 6.a var på en fælles tur til Ølsemagle Mølle i starten af september 2012 for at lære hinanden bedre at kende.

Eksempel 2:

I starten af skoleåret gik alle elever fra 1.a og 6.a fra Højelse skole til  Ølsemagle for at se møllen.

Skriv et svar