Fra æg til høne

.<- Tryk på knappen og se filmen

Klassen skulle skrive en forklaring om processen fra æg til høne, hvor den viden de allerede havde opbygget om høns skulle inddrages. Før klassen gik i gang med selv at skrive, inddrog læreren en modeltekst for at tydeliggøre forklaringens struktur og måden at bruge sproget på. Eleverne skulle i makkerpar sætte billeder og tekst op i den rigtige rækkefølge, og derefter undersøge sproget. Læreren satte i fællesskab med klassen fokus på deltagere, processer og omstændigheder.

Klassen blev delt op i små grupper og skulle på baggrund af det fælles arbejde lave en sekventiel forklaring ”Fra æg til høne”. De startede med at organisere de billeder, som læreren havde udvalgt på forhånd i et kredsløb. Derefter skrev de små forklaringer til hvert billede, hvor de havde fokus på at bruge sproget korrekt i forhold til tekstaktiviteten.

Se eksempel på en elevtekst.  Sekventiel forklaring

Skriv et svar