Didak-I0 formidling

Det nederste lag i Didaktimodellen er formidling. Dette lag kaldes Didak-10.

Hvis eleverne skal opleve, at de kommunikerer autentisk, skal der være en modtager. Ofte vil formidling foregå i egen klasse, men det kan være lærerigt for eleverne, også at formidle for  elever i en anden klasse, forældre eller andre.

Formidling på tværs af klasser og årgange vil give et kendskab og en større respekt for hinanden og skabe en kultur, hvor  formidling er en naturlig del af undervisningen.

Derfor er sidste didaktiske overvejelse: Hvem skal eleverne formidle for?

Skriv et svar