Figurer i Hodja fra Pjort

I en 3.klasse øver eleverne teaterstykket ”Hodja fra Pjort”. Læreren vælger, at arbejde med nominalgrupper med udgangspunkt i figurerne (deltagerne) i stykket, og hvordan de agerer (processer) for at få eleverne til at blive mere bevidste om deres karakter i stykket.

Læreren starter med at tegne en mand på tavlen for at præsentere deltagerbegrebet.

deltager

Bagefter “klæder” læreren personen på ved at tegne tøj, hår, sko m.v. på deltageren. Den “påklædning” deltageren får, beskrives sprogligt ved at bruge nominalgruppeskemaet, så eleverne helt konkret kan se forskellen på den “tomme mand” og den “påklædte mand”

 

nominalgruppe

Eleverne tegner nu deres deltager fra teaterstykket (dansere, slangetæmmer, vagter o.s.v.) og klæder dem på skriftligt, ved at bruge nominalgruppeskemaet. I værktøjskassen vises, hvordan eleverne kan bruge skemaet til at strukture, så det det bliver nemmere at “klæde” ord på.

 

Da elle elever har klædt deres deltagere på og læst deres tekster højt for hinanden, introducerer læreren begrebet processer for eleverne gennem uddrag fra bogen “Hodja fra Pjort”.

Piktogrammer for de fire procestyper sættes op på tavlen. Taleboblen henviser til verbale processer, tankeboblen til mentale processer, den takkede figur til materiale processer og pilene til relationelle processer.

(Læs mere om processer i værktøjskassen)

Klassen bliver herefter delt op i 3 grupper. Hver gruppe får en procestype (verbal, mental, materiel),som de skal give eksempler på. Det er vigtigt at gøre tydeligt for eleverne, at fx. en verbal proces ikke er det deltageren siger, men den måde han siger noget på.

Ordene skrives på plancher, der hænges ved siden af procestyperne, så eleverne får nogle valgmuligheder indenfor den enkelte procestype, når de skal lave en sætning med deres deltager.

Eleverne vælger selv hvilken procestype de vil anvende.

Eleverne går på skift op og stiller sig foran en procestype. De skal danne en sætning ved hjælp af deres deltager + proces. Efterfølgende skriver de en sætning med deres deltager og en procestype.

Eksempler på sætninger:

  • Den glade fangevogter med turban og det store nøglebundt råber, ” Hvor er han henne”?
  • Den lyshårede dansepige med lyst hår tænker på, om hun er god nok!

Skriv et svar