Beretning om teaterforløb

Beretningen om teaterforløbet blev skrevet i fællesskab. Læreren viste eleverne beretningens struktur på en stor planche. Hver elev havde deres eget skema med beretningens struktur. Klassen startede med at lave den fælles rubrik: Teater om Josef.

Bagefter blev tre farvede plancher udfyldt, for at finde deltagere, processer og omstændigheder.

Deltagerne var både elever fra 1.a og 6.a, der spillede brødre, dansere og vagter. Publikum var også deltagere, da teaterstykket blev opført. Nederst på den røde planche er der lavet en nominalgruppe om danserne. De var ikke kun dansere,  men de søde dansere med slør. Ved at bruge nominalgruppeskemaet bliver deltagerne mere detaljerede. På den grønne planche blev skrevet forskellige processer. Der kunne blive brug for de relationelle processer (er, var), de verbale processer (talte, sagde, synge), de mentale processer (huske, tænke, føle) og de materielle (spiller, gå, lavede). Alle ordene burde have stået i datid på planchen, for beretningen skrives i datid. På den blå planche skrev vi omstændighederne – hvor vi havde været (i aulaen, på scenen, bag scenen, i klassen).

Derefter blev en orientering skrevet i fællesskab, der indeholdt:

  • hvem: 1.a fra Højelse skole
  • hvad: spillede teaterstykket om Josef
  • med hvem: 6.a
  • hvor: i skolen aula
  • hvornår: tirsdag d. 13.marts 2012
Da den fælles orientering var færdig, lavede alle elever tre tegninger i rammerne i venstre side af papiret, der viste de tre begivenheder: forarbejde, øvning og forestilling, inden de skulle skrive deres tekst.
Bagefter skrev de beretningen. Alle skulle bruge de tre forbindere: først, bagefter og til sidst. Det var frivilligt, om eleverne selv ville finde på teksten, der beskrev de tre begivenheder, eller om de ville bruge hele modelteksten fra tavlen eller dele af den. Dette er en mulighed for differentiering.
  • Bagefter øvede vi stykket.
  • Bagefter øvede vi stykket om Josef i klassen og på scenen.

Skriv et svar