Broer i natur og teknik – en beretning


Elever i 4.klasse og 5.klasse skulle arbejde med broer. De skulle lære om forskellige konstruktioner og stabilitet. Hele forløbet startede med fælles mindmap, læsning i grundbogen Natek og at eleverne skrev ned, hvad de gerne ville lære om broer. Læreren ønskede, at eleverne fik nogle erfaringer ved at eksperimentere med forskellige materialer. Først samlede de papirstrimler på forskellige måder, for at se forskelle i stabilitet.

Her ses forskellige konstruktioner i papirstrimler.

Bagefter byggede de forskellige figurer med sugerør og piberensere. Forløbet sluttede med, at de gruppevis konstruerede broer i forskellige selvvalgte materialer.

Efterfølgende skulle eleverne skrive om forløbet med broer. Læreren valgte beretningen som skriftligt produkt. Den store udfordring var, at få sprogliggjort de erfaringer eleverne havde fået gennem den eksperimenterende undervisning, hvor udgangspunktet var konkrete materialer.

I forhold til beretningen var især en præcis rubrik/overskrift og orientering en udfordring for eleverne.

Eleverne skulle have meget hjælp med at få flyttet formuleringerne fra hverdagssprog til fagsprog. I beretterskemaet til venstre viser pilen, hvor mange forskellige trin der var, for at flytte elevrene sprogligt fra broer til brokonstruktioner.

se film

I skemaet til højre er samlet forskellige orienteringer. Udfordringen i orienteringen var, at der ikke er handling. Eleverne skal have meget hjælp til at få formuleret hvem det er, der gør hvad, hvor, hvornår og ikke mindst hvorfor!

Lærerens erfaring var, at beretningen nok ville fungere bedre, hvis eleverne udfyldte skemaet undervejs i forløbet og ikke som en slutprodukt. Ved at inddrage det undervejs, vil eleverne være tættere på det, de skal skrive om.

Nederst ses den samlede planche med de forskellige produkter, der hang sammen med de færdige broer, som er vist foroven.

Skriv et svar