sms, mail og brev

sms'sms fra Ilden i ryggenmailsms fra Ilden i ryggen 3

7.a har arbejdet med romanen “Med ilden i ryggen” af Martin Petersen. Bogen foregår under 2.verdenskrig. Der indgår et brev i romanen, som er centralt for handlingen. Læreren valgte derfor, at eleverne skulle bruge forskellige skriftlige kommunikationsmåder; sms, mail og brev til at løse opgaver, så de blev bevidste om deres egen måde at bruge forskellige medier på. Målet var, at de fik en større viden om, hvornår hvilken kommunikationsmåde er mest fordelagtig at bruge i forskellige situationer.

Igennem forskellige opgaver skulle eleverne have mulighed for at gøre sig nogle erfaringer med forskelle og ligheder i de tre kommunikationsmåder.

brev

SMS – opgave 7.kl

e-mail – opgave 7.kl

brev – opgave 7.kl

Det var meget tydeligt, at eleverne var fortrolige med at bruge sms som kommunikationsmåde, mens de havde få eller ingen erfaringer med at skrive mails. De var udfordret både i forhold til dens opbygning og indhold. Derfor valgte læreren at gennemgå nogle mails, så eleverne kunne gøre sig erfaringer med, hvad en mail er, og hvad den bruges til.

Inden eleverne fik opgaven at skrive et brev, gennemgik læreren breves opbygning, indhold og formålet med brevet som kommunikationsmåde.

kommunikationsskema

Efter hver opgave skulle eleverne tage stillig til kommunikationsmåden, ved at forholde sig til udsagnene på en variabel. Ved at bruge tre forskellige symboler (trekant, firkant og cirkel) for de tre forskellige kommunikationsmåder, blev det tydeligt for eleverne, at der var ligheder og forskelle mellem sms, mail og brev.

Eleverne skulle i små grupper fremlægge og argumentere for, hvor på variablen, de havde placeret deres symboler.

Bagefter skulle eleverne forholde sig til forskelle og ligheder. For at eleverne kunne strukturere deres viden, skulle de sætte de forskellige udsagn ind i en fællesmængde (fællesmængde med kategorier)

fællesmængde

Det endelige produkt var en tekst, hvor eleverne skulle: beskrive de tre forskellige kommunikationsmåder, uddybe forskelle og ligheder, samt forholde sig til deres egen læring i projektet. De fik en struktur til deres tekst, så de vidste, hvordan teksten skulle bygges op.

 

Skriv et svar