Didak-3 mål

Det tredje lag i Didaktimodellen er mål. Dette lag kaldes Didak-3.

Når det overordnede fokus og indholdet er valgt, er det vigtigt, at  læreren sætter konkrete mål for, hvordan elever og indhold skal interagere i undervisningen. I Didaktimodellen er der fem forskellige muligheder:

  • opleve
  • bearbejde
  • strukturere
  • producere
  • reflektere

Ofte vil det være en fordel for eleverne, hvis der indtænkes variation i forhold til den måde de kan interagere med indholdet på i undervisningen. Det er vigtigt, at målene afspejler, de valg der er truffet i fokus og indhold.

Den didaktiske overvejelse er: Hvad er målet?

Skriv et svar