Sproglige ressourcer


De fire farveblyanter illustrerer begreberne deltagere, processer, omstændigheder og forbindere, kan være en hjælp til at gøre skrivning og læsning lettere for eleverne. Det betyder ikke, at alt tekst skal farves i fire farver! Men ved at få fokus på den sproglige funktion, hver af de fire begreber har, kan det blive en del af værktøjskassen for eleverne, når de skal læse tekster – og ikke mindst selv producere dem. De sproglige ressourcer bruges til at få budskaber frem i tekster. Hvis eleverne på mellemtrinnet skal kunne bruge de sproglige ressourcer, er det en stor hjælp, hvis de tænkes ind i undervisningen fra start i både mundtlige og skriftlige aktiviteter. Hvis først eleverne har fået en forståelse af, hvad de sproglige ressourcer kan bruges til, fordi læreren har demonstreret det i faglige sammenhænge, vil de selv kunne bruge dem senere i skoleforløbet.

Deltagere: Deltagere er hvem eller hvad der deltager i teksten. I billedbøger er det personer og ting, der har betydning for forløbet. F.eks. er heksen, soldaten, fyrtøjet, forklædet og hundene deltagere i “Fyrtøjet” af H.C. Andersen. I en fagtekst om akvariefisk kan deltagerne være fisk, en pumpe, et net, vandplanter o.s.v. Læs mere

Processer: Processer er det der foregår i teksten. Processerne er delt i fire forskellige procestyper: materielle processer (det man gør) relationelle processer (det man er) verbale processer (måden noget siges på) mentale processer (måden noget synes/føles).  Læs mere

Omstændigheder: Omstændigheder uddyber hvor, hvorfor, hvordan, hvornår og med hvem.  

  • Pigen græd
  • Pigen lå i sin seng og græd (hvor)
  • Pigen græd fordi hun savnede sin mor (hvorfor)
  • pigen græd (hvordan)
  • pigen græd om morgenen(hvornår)
  • pigen græd med bamsen i favnen(med hvem)
    Læs mere

Forbindere: Forbindere binder tekster sammen på både tekstniveau og sætningsniveau. Forbinderne har forskellige funktioner: tidsforbindere (fx. først, senere, når da), årsagsfobindere (fx. fordi, derfor, hvis), modsætningsforbindere (men, dog, på trods af) og tilføjelsesforbindere (og, desuden, for eksempel). Læs mere

Skriv et svar