Instruktion i at bruge vinkelmåler

fællestekstEleverne havde arbejdet med at skrive en informerende tekst om vinkelmålrens funktion, for at få matematiske grundbegreber på plads. Herefter ville læreren have eleverne til at udarbejde en instruktion til      “Måling af vinkel C i en trekant”.

Forløbet startede med, at læreren fortalte eleverne om formålet med at lave teksten og viste dem, hvordan teksten skulle bygges op.

Bagefter lavede klassen i fællesskab overskriften. Læreren skrev det ind i den fælles tekst, og eleverne skrev i deres hæfter. På forhånd havde læreren udvalgt de processer, eleverne skulle bruge. På den måde blev det synliggjort, at processerne altid står først. Samtidig blev det tydeligt, hvor centralt det rigtige valg af processer har i forhold til at være præcis i de matematiske termer.

stilladsering med tekststruktur og processer

Eleverne skulle bruge deres informerende tekst, hvor de forskellige fagord var anvendt.

fra informerende tekst til instruktiontekst på computerLæreren uddelte et fortrykt skema med tydelig tekststruktur efter ønske fra eleverne. En af fordelene ved det var, at de elever der havde it-rygsæk fik nemmere ved at skrive, fordi de arbejdede med den samme skabelon som de øvrige elever i klassen og kunne få udbytte af at bruge cdord.

 

Den fælles tekst blev lavet udfra de formuleringer eleverne havde skrevet. Det var tydeligt, at eleverne fik fokus på hvor stor forskel der er på det talte sprog og det fagspecifikke skriftsprog…

Efterfølgende lavede klassen en instruktion mere, da de arbejdede med passer.

 

 

Skriv et svar