Didak-5 aktivitet

Det femte lag i Didaktimodellen er aktivitet. Dette lag kaldes Didak-5.

Sproget bruges til at kommunikere med. Derfor skal eleverne have noget at kommunikere om. Ved at variere mellem kropslige, taktile, visuelle og sproglige aktviteter, vil eleverne gøre sig forskellige erfaringer. Disse erfaringer er et vigtigt fundament for at eleverne kan udvikle sig sprogligt og tilegne sig viden. I Didaktimodellen bruges fire ikoner til at illustrere; krop, hænder, billede og sprog.

Kropsligt: Når eleverne bruger kroppen aktivt i en aktivitet. I forløbet med høns, skulle eleverne være høns for en dag og måle arealer i cykelskuret og på græsplænen.

Taktilt: Når eleverne bruger deres hænder og har mulighed for at arbejde med konkrete materialer. Fx røre en høne, spille I-pad og smage æg.

Visuelt: Når  billeder, illustrationer og film indgår i aktiviteten. At spille I-pad er derfor også en visuel tilgang til læring. Brug af taksonomi på smartboard og film fra you-tube om æg der klækkes, er andre eksempler.

Auditivt: Sproglige aktiviteter der både kan foregå i hverdagssprog og fagsprog. Den sproglige aktivitet kan være en selvstændig aktivitet, men den vil ofte også forekomme sideløbende med de tre andre aktiviteter som ledsagelse til handling.

Derfor er den didaktiske overvejelse: Hvilke aktiviteter vil fremme elevernes læring?

Skriv et svar