Indhold

Globussen er et billede på den viden og det indhold, eleverne skal tilegne sig både i og udenfor skolen. En af de store udfordringer i at tilegne sig ny viden er det fagsprog, der knytter sig til et bestemt vidensfelt. Eleverne skal gennem undervisningen møde nye fagspecifikke ord, som de efterhånden tilegner sig og gør til en aktiv del af deres eget ordforråd. Men udenadslære af nye ord er ikke meningsfyldt for eleverne. Derfor skal tilegnelsen af nye ord altid indtænkes i en funktionel og autentisk undervisning, der giver mening for eleverne. Lærerens opgave er, at “flytte” eleverne fra kun at bruge hverdagssprog til også at kunne bruge fagsprog. Dette “flyttearbejde” starter ved skolestart, hvor lærerens bevidste måde at bruge sproget på, viser eleverne, hvordan sproget bruges forskelligt i forskellige sammenhænge.

Skriv et svar