Beskrivelser af hønen

Beskrivelser af hønen er en del af et større forløb.

<- Beskrivelser af hønen  Eleverne fik at vide, at de skulle kigge meget grundigt på hønen, så de kunne beskrive den præcist, når den blev sat tilbage i sin kasse. De skulle både fokusere på hønens forskellige kropsdele, farve, form og størrelse. 

 

 <-Tryk på knappen og se filmen.

.

Bagefter skulle de beskrive hønen ud fra det, de havde set. Det var som hurtigskrivning i ca.10 minutter. Eleverne skulle nu bytte tekst med deres sidemakker, og gennemlæse deres tekst og give respons på, om der var blevet skrevet andet end beskrivelser erfaret gennem synet. Nogle elever havde skrevet oplysninger, som deres lærer havde fortalt, mens hønen var i rundkredsen. Andre elever havde berettende træk i teksten. En tekstaktivitet som eleverne er fortrolige med, da klassen har arbejdet meget med beretninger.
se eksempler 

Bagefter skulle klassen i fællesskab skrive en beskrivelse af hønens udseende på smartboard, hvor læreren var pennefører og sproglig rollemodel. Læreren valgte inden de skrev, at vise et billede af en hane, hvor de rette fagord blev sat på. Flere af kropsdelene er tydeligere på en hane end en høne, derfor blev hanen valgt. En del elever oplevede under hurtigskrivningen, at de manglede fagord til at lave en præcis beskrivelse. Se pdf med eleveksempler af beskrivelser

Skriv et svar