Turen til Zoo

3. årgang skulle skrive en personlig beretning om en tur til zoologisk have, som afslutning på et tværfagligt forløb mellem n/t og matematik.Tekststrukturen for berettende tekster og tidsforbindere blev inddraget, for at hjælpe eleverne med at inddele deres tekster i afsnit og holde fokus på kronologien i begivenhederne. Der blev ligeledes brugt billeder som støtte i skrivesituationen.

Læreren hjalp eleverne med at formulere overskrift, orientering og til sidst kommentaren. Pilene viser, hvordan læreren flytter eleverne sprogligt fra det nære hverdagssprog mod et skriftsprog.

Bagefter fik eleverne udleveret et ark med en masse billeder og et ark med tidsforbindere. Forbinderne og billederne blev klippet ud. Eleverne udvalgte de billeder og forbindere, som de ville bruge og satte dem i kronologisk rækkefølge. Først på det tidspunkt blev eleverne sat til at skrive.

Denne meget tydelige strukturering og støtte resulterede i nogle fine beretninger. De svage elever fik højnet deres skriftlige produkt betydeligt, i forhold til det klassens lærer før havde set. Nedenfor vises to elevtekster, fra elever, der normalt præsterer meget forskelligt…

Skriv et svar