Fagtekst om dyr

 

 

 

Det er vigtigt, at eleverne får meget hjælp til at strukturere et fagligt stof i indskolingen, så de lærer, hvordan en fagtekst er bygget op. Eleverne i 1.a skulle skrive en fagtekst om fire af bondegårdens dyr: koen, grisen, fåret og hesten. Ved i fællesskab at finde informationer i fagbøger og på Danskedyr.dk, blev der lavet fire store strukturerede tankekort på plancher. Læreren havde på forhånd valgt fem overskrifter ud, som eleverne skulle have viden om: værd at vide, kendetegn, føde, produktion og han,hun og ungen.

Hver elev skulle vælge et af de fire dyr, som de ville skrive om. Det faglige indhold, kunne de finde på de store plancher i klassen. Inden de gik i gang, lavede læreren en fælles skabelon, der skulle støtte eleverne i at få struktureret deres indhold.

 Øverst i rubrikken skulle der stå, det dyr de havde valgt at skrive om. Nedenunder skulle de lave en illustration af deres dyr. Nederst skulle stå de faglige oplysninger, der var arbejdet med i den fælles vidensindsamling.

Det er vigtigt, at give eleverne nogle tydelige anvisninger, inden de skriver. Mange elever vil skulle bruge meget energi på at finde de nødvendige oplysninger på planchen, lytte til lydene når de skal skrive o.s.v. En tydelig struktur forhindrer dem ikke i at skabe en personlig tekst, men er udgangspunktet for, at de kan være kreative indenfor en ramme.

.

Skriv et svar