Læreren

 

 

………..De 10 fotos afspejler, at mennesker er forskellige – og at lærere er forskellige. Alder, køn, evner, interesser og pædagogisk ståsted varierer. Derfor er det også vigtigt at holde fast i, at alle lærere ikke kan og heller ikke skal undervise ens. Idéen med værktøjskassen er, at den skal supplere det værktøj den enkelte lærer har i  forvejen – ikke udskifte det! Den faglige viden og viden om undervisning i forskellige fag skal fortsat danne udgangspunktet. Men en viden om sprogets betydning og anvendelsesmuligheder skal inddrages, så eleverne tilegner sig den sproglige værktøjskasse og kan bruge de forskellige værktøjer varieret på egen hånd. For at de skal blive i stand til det senere i skoleforløbet, må læreren være en sproglig rollemodel helt fra skolestart.

Skriv et svar