Didak-7 lærerrolle

Det syvende lag i Didaktimodellen er lærerrolle. Dette lag kaldes Didak-7.

De didaktiske valg i de første seks lag har stor betydning for, hvilken lærerrolle der bedst kan understøtte elevernes mulighed for at lære. Didaktimodellen indeholder fire forskellige lærerroller:

  • formidler
  • rollemodel
  • støtte
  • igangsætter

Lærerens valg af rolle får betydning for, hvor aktive/passive eleverne er i undervisningen. Dette lag i Didaktimodellen skal læses fra venstre mod højre. Lærerens rolle går fra at være formidlende, hvor eleverne er passive til at være igangsættende, hvor det er eleverne, der er aktive. Læreren som rollemodel og støtte er placeret imellem disse to yderpunkter. Rollemodel og støtte bygger på en forståelse af, at læreren skal vise og sprogliggøre det, som eleverne efterfølgende selv skal kunne udføre og anvende.

Derfor er den didaktiske overvejelse: Hvilken lærerrolle understøtter bedst elevernes læring?

Skriv et svar