Personlig beretning om besøg

Den personlige beretning om besøg er en del af et større forløb.

 <- Personlig beretning om besøget 

For at fastholde oplevelsen af besøget af hønen i klassen, skulle eleverne indtale en personlig beretning. Som optakt til lydindspilningen skulle de strukturere det, de ville sige skriftligt. I beretningen skulle der være en rubrik, orientering og tydelige tidsforbindere, til at binde beretningen sammen. Eleverne havde ikke før prøvet, at arbejde med lydoptagelser, så det var en kendt aktivitet i et nyt medie.

  <- Tryk på knappen og se filmen  

.

Skriv et svar